Fe Angelique Obenza

  • Tulang Diyot, Esperanza Camotes

    Beaches

    The Island of Tulang Diyot

    Tulang Diyot (“diyot” means little) is a little island located in Esperanza, San...